Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 005/2019

Effective from 28 MAR 2019

Published on 28 MAR 2019

LHG tilraunaflug dróna
ICG trial on drone flights

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið - FLS Content Responsibility: Isavia, Air Navigation Services Division

1. Inngangur / Introduction

1.1 Landhelgisgæsla Íslands (LHG) mun í samvinnu við Siglingaöryggisstofnun Evrópu (EMSA) halda utan um tilraunaverkefni þar sem dróni mun fljúga og sinna skyldum (LHG) innan lögsögu Íslands frá 9. apríl til 15. júlí 2019. Dróninn mun fljúga til og frá Egilsstaðaflugvelli (BIEG). Tegund drónans er Hermes 900 UAS og er hann búinn margskonar hátæknibúnaði og mælitækjum svo hægt er að koma auga á og skoða nánar það sem LHG hefur skyldu til að fylgjast með.1.1 The Icelandic Coast Guard will in coordination with the European Maritime Safety Agency (EMSA) conduct a trial project to operate an Unmanned Aircraft System (UAS) performing Icelandic Coast Guard duties inside the Icelandic Exclusive Economic Zone from 9th of April to 15th of July 2019. The UAS will be operated from Egilsstadir Airport (BIEG). The UAS is a Hermes 900 equipped with a variety of high-performance sensors, allowing it to detect ground or maritime targets, over a wide spectral range.
1.2 Til þessa hafa verið útbúin hættusvæði sem ætluð eru fyrir flug drónans frá jörðu eða sjávarmáli eftir því sem við á upp í Fluglag 100. Þegar þessi svæði eru í notkun leyfir það drónanum að fljúga frjálst innan þess.1.2 For that purpose, Danger Areas have been prepared intended for the use of the UAS at FL 100 and below. Activation of these areas will allow the UAS to maneuver freely within the constraints of the areas.
1.3 Svæðin eru teiknuð með línu sem fylgir norðurlægum breiddarbaug en ekki stórbaug beint milli hnita. Svæðin ná frá jörð eða sjávarmáli eftir því sem við á upp í fluglag 100.1.3 All areas are drawn with the line following the north coordinate line and not using great circle. All areas are from GND/MSL - FL100.

2. RPAS svæðin / RPAS Areas

A1 66N020W 6645N020W 6645N016W 66N016W
A2 66N016W 6645N016W 6645N014W 66N01320W 66N014W HA NDB (653746N0150229W)
A3 65N015W HA NDB (653746N0150229W) 66N014W 66N01320W 6540N013W 65N013W
A4 65N015W 65N013W 6415N01345W
A5 64N016W 65N015W 6415N01345W 64N014W
A6 64N016W 64N014W 63N016W ALDAN (625849N0184550W) PETUX (624400N0190700W) BREKI (623218N0193248W) RUMUX (622227N0200000W) 6330N020W
B1 6645N020W 6730N020W 6730N018W 6645N018W
B2 6645N018W 6730N018W 6730N011W 6645N011W
B3 6645N014W 6645N011W 65N011W 65N013W 6540N013W
B4 65N013W 65N011W 64N011W 63N016W 64N014W
C1 6730N020W 6830N020W 6930N014W 6730N014W
C2 6730N014W 6930N014W 6930N010W 6730N0530W
C3 6730N011W 6730N00530W 6540N00530W 65N011W
C4 65N011W 6540N00530W 64N00930W 64N011W
C5 64N011W 64N00930W 62N013W 63N016W
C6 63N016W 62N013W 61N014W 61N020W RUMUX (622227N0200000W) BREKI (623218N0193248W) PETUX (624400N0190700W) ALDAN (625849N0184550W)

3. Kort sem sýnir hættusvæðin /
Chart showing the Danger Areas


4. Tengiliðir /
Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga vinsamlegast hafi samband við:The following may be contacted for information or to provide feedback:
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
AIC A 004/2019
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END