Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 006/2019

Effective from 26 APR 2019

Published on 26 APR 2019

Lokun Hólmavík (HK) NDB/MKR
Decommission of Holmavik (HK) NDB/MKR

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið - FLS Content Responsibility: Isavia, Air Navigation Services Division

1. Inngangur / Introduction

Isavia ohf kynnir fyrirhugaða lokun Hólmavík (HK) NDB/MKR.Isavia ohf informs planned decommission of Holmavik (HK) NDB/MKR.
Hólmavík (HK) NDB/MKR þjónar NDB hringaðflugi að Hólmavíkur flugvelli. Holmavik (HK) NDB/MKR serves a NDB circling approach to Holmavik airport.
Engin flugupplýsingaþjónusta er veitt á Hólmavík.
Flugbrautarlýsing er ekki í boði.
Flight Information Service is not provided at Holmavik.
No runway lighting available.
Völlurinn er ekki notaður í reglubundnu áætlunarflugi.This airport is not served by scheduled commercial traffic.

2. Tillaga / Proposal

Isavia leggur til með tilliti til ofanritaðs að leggja niður:Isavia ohf. propose based on the above, decommission of:
  • Holmavik (HK) NDB/MKR og NDB A í fyrirvaraútgáfu (AIRAC) 006, 15. ágúst 2019 n.k.
  • Holmavik (HK) NDB/MKR and NDB A with AIRAC 006, 15th of August 2019.

3. Tengiliðir / Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga, eða koma þarf athugasemdum á framfæri, vinsamlegast hafið samband við:The following may be contacted for information or to provide feedback:
Isavia ohf,
Upplýsingaþjónusta flugmála (AIS)
Reykjavíkurflugvelli
101 Reykjavik
Isavia ohf,
Aeronautical Information Service (AIS)
Reykjavik Airport
101 Reykjavik, Iceland
Netfang / Email:
Sími / Phone:

+354 424 4000

Vinsamlegast sendið athugasemdir fyrir 15. maí 2019.Please provide feedback before 15th of May 2019.
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END