Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-101 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 007/2019

Effective from 26 APR 2019

Published on 26 APR 2019

Lokun aðflugs - Djúpivogur RNAV(GNSS) C
Decommission of Djupivogur RNAV(GNSS) C

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið - FLS Content Responsibility: Isavia, Air Navigation Services Division

1. Inngangur / Introduction

Isavia ohf kynnir fyrirhugaða lokun „cloud break“ aðflugs RNAV(GNSS) C að lendingarstaðnum á Djúpavogi. Isavia ohf informs about the planned decommission of the "cloud break" approach Djupivogur RNAV(GNSS) C.
Upphaflega þjónaði þetta aðflug bæði Djúpavogi og Breiðdalsvík en búið er að loka lendingarstaðnum á Breiðdalsvik.Initially the approach served both Djupivogur and Breiddalsvik but Breiddalsvik landing strip has been closed.
Engin flugupplýsingaþjónusta er veitt á Djúpavogi.
Flugbrautarlýsing er ekki í boði.
Flight Information Service is not provided at Djupivogur.
No runway lighting available.
Völlurinn er ekki notaður í reglubundnu áætlunarflugi.This airport is not served by scheduled commercial traffic.

2. Tillaga / Proposal

Isavia leggur til með tilliti til ofanritaðs að leggja niður:Isavia ohf. propose based on the above, decommission of:
  • Djúpivogur RNAV(GNSS) C aðflug í fyrirvaraútgáfu (AIRAC) 006, 15. ágúst 2019 n.k.
  • Djupivogur RNAV(GNSS) C approach with AIRAC 006,
    15th of August 2019.

3. Tengiliðir / Contacts

Ef óskað er frekari upplýsinga, eða koma þarf athugasemdum á framfæri, vinsamlegast hafið samband við:The following may be contacted for information or to provide feedback:
Isavia ohf,
Upplýsingaþjónusta flugmála (AIS)
Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavik
Isavia ohf,
Aeronautical Information Service (AIS)
Reykjavik Airport, 101 Reykjavik, Iceland
Netfang / Email:
Sími / Phone:

+354 424 4000

Vinsamlegast sendið athugasemdir fyrir 15. maí 2019.Please provide feedback before 15th of May 2019.
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: /
NOTAM incorporated in this AIC:

Ekkert / NIL
ENDIR / END