Contact

Isavia ohf., Reykjavíkurflugvelli, 102 Reykjavík / Isavia, Reykjavik Airport, IS-102 Reykjavik, Iceland

Sími / Telephone: + 354 424 4000

Símbréf / Telefax: + 354 424 4001

isavia@isavia.is

http://www.isavia.is/

AIC for ÍSLAND / ICELAND

AIC

A 001/2020

Effective from 30 JAN 2020

Published on 06 DEC 2019

Rafræn landslags- og hindranakort / Aerodrome Terrain and Obstacle Charts - ICAO (Electronic)

Efnisleg ábyrgð: Isavia, Flugleiðsögusvið - FLS Content Responsibility: Isavia, Air Navigation Services Division

1. Inngangur / Introduction

Rafræn landslags- og hindranakort fyrir Akureyrar- (BIAR) og Egilsstaðaflugvöll (BIEG) hafa verið gefið út.
Hægt er að nálgast kortin á:
Aerodrome Terrain and Obstacle Charts - ICAO (Electronic) for Akureyri (BIAR) and Egilsstadir Airports (BIEG) has been issued.
The charts can be accessed at:
http://www.map.is/area2/biar
http://www.map.is/area2/bieg
Kortin lýsa landslags- og hindranagögnum ásamt flugmálagögnum á svæði 2 fyrir BIAR og BIEG.The charts describe terrain and obstacle data in combination with aeronautical data for Area 2 at BIAR and BIEG.

2. Flugvallahindranir / Aerodrome obstacles

Flugvallahindranir fyrir svæði 2 verða ekki birtar í Flugmálahandbók (AIP) kafla AD 2.10 fyrir BIAR og BIEG. Hægt er að sækja Excel skrá með þessum upplýsingum á rafrænu landslags- og hindranakortunum (sjá slóðir hér fyrir ofan).
Til að hala niður excel skránni þarf að smella á skýjið efst í hægra horni og velja Obstacle_list, sjá mynd hér að neðan.
Aerodrome obstacles for Area 2 will not be published in AIP, section AD 2.10 for BIAR and BIEG.
Excel file with this information can be found on the Electronic Landscape and Obstacle Charts (see links above).
To download the excel file, click on the cloud in the upper right corner and select Obstacle_list, see picture below.

Skráin inniheldur eftirfarandi stök:The feature attributes in the Obstacle_list are:
 • Auðkenni;
 • Tegund;
 • Staðsetningu;
 • Hæð yfir sjávarmáli/hæð yfir jörð;
 • Lýsingu (tegund, litur);
 • Athugasemdir.
 • ID/Designation;
 • Type;
 • Position;
 • ELEV/HGT;
 • Markings (type, colour);
 • Remarks.

3. Keflavíkur- og Reykjavíkurflugvöllur / Keflavik- and Reykjavik aerodrome

Rafræn landslags- og hindranakort fyrir Keflavíkur- (BIKF) og Reykjavíkurflugvöll (BIRK) verða gefin út á árinu 2020.
Aerodrome Terrain and Obstacle Charts - ICAO (Electronic) for Keflavik (BIKF) and Reykjavik Airports (BIRK) will be issued in the year 2020.
Upplýsingabréf fellt út gildi / AIC hereby cancelled:
Ekkert / NIL
Efni eftirfarandi NOTAM skeyta birt í þessu upplýsingabréfi: / NOTAM incorporated in this AIC:
Ekkert / NIL
ENDIR / END